Diary of Mr.ZAM

May 28, 2009

การสร้างกรอบใน PhotoShop อย่างง่าย ตอนที่ 1

ตามที่ศึกษา photoshop มานิดๆ หน่อยๆ พอแต่งภาพแบบงูๆ ปลาๆ ได้ ก็เลยหาวิธีทำกรอบรูปซะหน่อย และเท่าๆ ที่ทำมา ก็มี 2 แบบที่ถูกใจ (จริงๆ ไม่อยากบอกเลยว่ารู้แค่สองแบบ) แบบแรกคือ แบบกรอบใน (กรอบในเป็นสีขาว) ดังรูปที่ 1 อีกแบบคือ แบบกรอบนอกพื้นดำ (มีขอบขาว แล้วก็กรอบหลังเป็นสีดำ) ดังรูปที่ 2


รูปที่ 1 แบบกรอบในสีขาว


รูปที่ 2 แบบกรอบนอกพื้นดำกรอบนอกพื้นดำ

Concept ในการทำกรอบดำก็คือ ... การขยายรูปให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ... โดยรูปที่ขยายไปนั้นจะถูกขยายด้วยพื้นที่สีขาว และสีดำตามลำดับ ... นั่นคือ เราขยายรูป 2 ครั้งนั่นเอง

1. เหมือนกับการทำกรอบในสีขาว... คือ ... เตรียมไฟล์ให้พร้อม ... เหมือนกันกับกรอบที่แล้ว ... ใช้รูปเดียวกันครับ

2. ไปที่เมนูแล้วเลือก Image > Canvas Size… ดังรูปที่ 16


รูปที่ 16 เลือก Image > Canvas Size… เพื่อเข้าสู่หน้าต่างปรับขนาดรูป


3. ในหน้าต่างปรับขนาดรูปภาพ รูปที่ 17 เปลี่ยนหน่วยจาก inch เป็น pixels (หรือใครถนัดเป็น centimeters ก็ไม่ว่านะครับ) แล้วก็แก้ค่า width = 1530, height = 2286 (ผมบวกเข้าไปอีก 30 pixels) และก็เลือก Canvas extension color เป็นสีขาว ... เพราะในครั้งแรกเราต้องการขอบสีขาวก่อน


รูปที่ 17 หน้าต่างปรับขนาดรูป โดยเพิ่มสีขาว


หลังจากคลิก OK จะได้เป็นรูปที่ 18


รูปที่ 18 ขอบขาวที่เราสร้างขึ้น


4. จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 โดยเพิ่มขนาดเป็น width = 1930, height = 2686 และเปลี่ยน Canvas extension color เป็นสีดำ ดังรูปที่ 19


รูปที่ 19 หน้าต่างปรับขนาดรูป โดยเพิ่มสีดำ


สำหรับกรอบรูปทั้งสองแบบที่เสนอไปนั้น แล้วแต่ผู้สร้างสรรค์รูปมองดูแล้วเหมาะสมนะครับ ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นไปใน pattern นี้เท่านั้นครับ ... เอกสาร นี้เป็นเพียงแนวทางในการสร้างกรอบรูปทั้งสองแบบที่ผมใช้ประจำเท่านั้นเองครับ โดยส่วนตัวผมก็ปรับไปเรื่อยๆ ตามความเหมาะสมเหมือนกันครับ


ขอให้ทุกคนสนุกกับการสร้างกรอบด้วย PhotoShop นะครับ

No comments:

TSAJ Community - Nagaoka