Diary of Mr.ZAM

May 13, 2009

Chapter 16 - NUTThai Terd-Tai the King

สำหรับวันดีๆ ของพวกเราคนไทย เช่น วันที่ 5/12 ของทุกๆ ปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ ... ที่นี่ NUTThai ก็ไม่พลาดที่จะเทิดไท้ จุดเทียนชั
ยถวายพระพรในหลวงของเราเช่นดียวกันครับ ... สำหรับปีนี้ พวกเรา NUTThai ได้จุดเทียนชัยพร้อมๆ กับคนไทยที่ประเทศไทยด้วยครับ โดยเปิด real-time tv online ดูไปด้วย ~^^~

จันทร์ ซึ่งเป็นประธาน NUTThai ได้ส่ง email เชิญชวนพวกเราทุกๆ คน พร้อมเพียงกันที่ห้องประชุมของหอ Inter เวลา 19:30 น. เวลาที่ญี่ปุ่น แล้วจึงเริ่มจุดเทียนชัยเวลา 19:19 น. ตามเวลาประเทศไทย หรือ 21:19น. ตามเวลาที่ญี่ปุ่น

ระหว่างที่รอนั้น พวกเราก็มีการเตรียมเทียน, เนื้อร้อง (เผื่อๆ ไว้ ... แต่ทุกคนก็ร้องได้กันหมดแหละครั) จัดสถานที่ ... รวมถึง set ระบบ เพื่อให้ดู tv ที่ไทย และให้แสดงผลบนจอโทรทัศน์ให้ทุกคนได้ดูกันง่ายๆ ด้วยครับ

หลังจากเสร็จงาน ... ก็ไปทำความดีเพื่อพ่อต่อที่ห้อง อ.โอ๊ต ครับ

~~~ จบข่าว ~~~

No comments:

TSAJ Community - Nagaoka